Testi

Ma chi è?

Autore   Edoardo Bennato
Compositore   Edoardo Bennato
Editore   BMG - Music Union - Edizioni Musicali Cinquantacinque

Ma chi è
allàffora, ma chi è?
ma chi è, allàdreta, ma chi è?
Ma cherè tutta stammuina, ma cherè?
Ma ciò bbulite fa fa’ o no?
Ma a vulite fenni o no?
Jatevenne tutte quante a via e fora!
Ma chi è?....